Aktivity

V Starej Pazove na poli kultúry a vzdelávania ochotníkov pôsobí Zväz ochotníkov obce Stará Pazova. Je to spoločenská organizácia, založená roku 2003 ako právny dedič Kultúrno-osvetového spoločenstva, asociácie kultúrno-umeleckých spolkov a ustanovizní v oblasti vzdelávania a kultúry.

Do Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova sa dobrovoľne združujú kultúrno-umelecké spolky, ochotnícke divadla, sekcie, kluby, skupiny, združenia, ustanovizne, iné organizácie a jednotlivci, príslušníci všetkých národov, národnostných menšín a etnických skupín na území obce (okresu) Stará Pazova. Zväz sleduje a skúma ochotnícku kultúrno-umeleckú činnosť a navrhuje ich zveľaďovanie, podporuje a dáva iniciatívy v prospech rozvoja a nehatenej činnosti všetkých tvarov kultúrno-umeleckej tvorivosti ochotníkov. Organizuje a sleduje realizáciu festivalov, prehliadok a podobných manifestácií, zbiera a systematizuje údaje o spôsoboch ochotníckej činnosti, organizuje odborné semináre a porady na aktuálne témy. Zaoberá sa vydavateľskou činnosťou, koordinuje prácu a spolupracuje so všetkými asociáciami v oblasti kultúrno-umeleckého ochotníctva v Pokrajine, Republike Srbsko a v zahraničí.

V samotnej Starej Pazove existujú nasledujúce KUS-y, združenia a súbory: Slovenský KUS hrdinu Janka Čmelíka, KUS Branka Radičevića a KUS Sana; Folklórny súbor Dukat; Združenie výtvarných umelcov ULUSP; Mestský chór Stará Pazova; Mestský tamburášsky orchester a Art centrum Chlieb a hry. Vo všetkých spolkoch a združeniach pracujú občania rozličnej nacionálnej príslušnosti. Medzi nimi aj príslušníci slovenskej národnostnej menšiny. Avšak, pestovanie kultúry a umenia Slovákov žijúcich na týchto priestoroch má na starosti Slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka zoskupujúc prevažne ľudí slovenskej národnostnej menšiny, ako aj všetkých iných občanov ktorí prejavujú záujem o činnosť v tomto spolku.

V rámci SKUS hrdinu Janka Čmelíka pôsobia nasledujúce formy: Slovenské divadlo VHV, Folklórny súbor Klasy, Slovenský ľudový orchester, Spevácky zbor Tilia, Združenie pazovských žien, Literárna spoločnosť Ľudmily Hurbanovej, Klub VHV a FODAP.

0Shares